Gjøvik og Toten kajakklubb

Medlem av Norges Padleforbund

Klubben har laget en egen (lukket) gruppe på facebook.

Her kan vi legge inn aktiviteter av mer privat karakter, bilder eller kommentarer osv :-)


For å bli lagt til kontakt Geir eller Trond (se kontaktinfo under styret)

Grasrot andelen

Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping velge et lag eller en forening som mottar inntil 5 % av det du spiller for.


Print ut strekkoden og ta den med til der du spiller (høyreklikk og velg <skriv ut mål> i Internett eksplorer :-)Grunnkurs 16. - 17. juni 2018.

Se aktivitetskalender og kurs for mer info.

                                                                                 

Tirsdagspadlingen starter snart opp. Følg med på hjemmesiden under aktivitetskalender og tirsdagspadling :-)

_______________________________________________________

Gjøvik og Toten Kajakklubb innkaller med dette til årsmøte på Osbakken Kafè 14. mars kl 1800 på Osbakken.Vi starter med en middag (klubben spanderer middag, ev drikke må betales av den enkelte).


Det er bindende påmelding til middagen.


Beskjed gis innen en uke før årsmøtet på epost/sms til     


Hans Nordby, leder@gogtkajakk.net/ 95 27 89 49


Etter middagen starter årsmøtet


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.


Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil gjøres tilgjengelig

for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.


For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, dvs ha betalt medlemskontingent. For å å forsikre oss om at alle medlemmer får anledning til dette før årsmøtet, er det sendt en mail med fsktura for betaling av medlemskontigenten. Hvis det er noen som ikke har fått den ta kontakt med kasserer:   Tor Flesvik, 992 04 437, tfles@online.no


Årsmøtet skal:


1. Godkjenne de stemmeberettigete.


2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.


3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.


4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.


5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.


6. Behandle forslag og saker.


7. Fastsette medlemskontingent 


8. Vedta klubbens budsjett.


9. Behandle klubbens organisasjonsplan.


10. Foreta følgende valg:


a) Leder og nestleder


b) 3 styremedlem og 1varamedlem


c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.


d) To revisorer.


e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.


f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Etter møtet vil det bli en mulighet for drøfting av klubbens aktiviteter og annet som er av interesse. (Hvis tiden strekker til vil det bli vist bilder, eventuelt video).____________________________________________________


2017

Har du lyst til delta på årets padleleir på Storesand for padletur eller delta på kurs, eller bare møte flere padlere?

Se HER for mer informasjon.

_____________________________Innkalling til årsmøte 2017


Gjøvik og Toten Kajakklubb innkaller med dette til årsmøte på Osbakken Kafè torsdag 2. mars kl. 18.00


Vi starter med en middag (klubben spanderer middag, ev drikke må betales av den enkelte).


Det er bindende påmelding til middagen.


Beskjed gis innen en uke før årsmøtet på epost/sms til     


Hans Nordby, leder@gogtkajakk.net/ 95 27 89 49


Etter middagen starter årsmøtet


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.


Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil gjøres tilgjengelig

for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.


For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, dvs ha betalt medlemskontingent. For å å forsikre oss om at alle medlemmer får anledning til dette før årsmøtet, vil det bli sendt ut en innbetalingsgiro sammen med et Padlevenner


Årsmøtet skal:


1. Godkjenne de stemmeberettigete.


2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.


3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.


4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.


5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.


6. Behandle forslag og saker.


7. Fastsette medlemskontingent 


8. Vedta klubbens budsjett.


9. Behandle klubbens organisasjonsplan.


10. Foreta følgende valg:


a) Leder og nestleder


b) 3 styremedlem og 1varamedlem


c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.


d) To revisorer.


e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.


f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Etter møtet vil det bli en mulighet for drøfting av klubbens aktiviteter og annet som er av interesse. (Hvis tiden strekker til vil det bli vist bilder, eventuelt video).Klubben søker en person til å hjelpe til med hjemmesiden

Hvis du vet om noen som kan være interessert så kontakt Hans

_________________________________________

Grunnkurs 27. - 28. august 2016.

Se aktivitetskalender og kurs for mer info.

_______________________________________

Grunnkurs 19. - 20. september 2015.

Se aktivitetskalender og kurs for mer info.

____________________________________________

Søndagstur den 28. juni fra Kapp til Helgøya

Vi padler fra Kapp kl 11:00. Turen tar ca 4-5 timer. Du må beherske kamerat- og egenredning for å kunne være med. For de som ønsker en litt kortere tur, er det mulig å møtes ved brua over til Helgøya ca kl. 12:00-12:30. Lunsjen blir i skjønne omgivelser på Hovinsholmen. Husk Snickers :-)

Vell møtt

____________________________________________


Siste tirsdagspadling er på Trevatn. Vi møtes på parkeringen ved Vassenden. Dette er i nord-enden av Trevatn. Klubben ordner med grillkull og tennveske. Ta med dere ønsket grillmat og drikke, godt humør og kanskje myggmiddel.... Vell møtt

____________________________________________


Padletur til Fjorda 30. - 31. mai

Det er noen som reiser til Fjorda på torsdag, og det blir satt opp en lavo ved leirplassen som vi kan samles i for hyggelig samvær.

Se under aktivitetskalender og turer for mer info.

Vi sees.

____________________________________________


 

Grunnkurs 20. - 21. juni 2015.

Se aktivitetskalender og kurs for mer info.

____________________________________________Padlesesongen er i ferd med å starte :-)


Årets første tirsdagspadling blir tirsdag 5 mai kl 1730 fra Kapp (bak melkefabrikken). 1730 betyr at da skal vi være klare til å padle så møt opp i god tid :-)

Husk riktig padlebekledning; det er fremdeles kaldt i vannet.


____________________________________________


Årsmøtet ble avholdt på Osbakken 26. mars.Gratulerer Hans Nordby som ny leder i klubben :-)


Se under dokumenter for årsmøtereferat


BASSENGPADLING


Sesongens siste bassengpadling blir nå på onsdag 22. april. Møt opp på Skreia ungdomsskole kl 2045 med ren kajakk :-)


Hvis det er noe du lurer på så

kontakt Trond på 9921 5755.


Trenger du å låne kajakk

kontakt John Olav på 9524 5912, men du må gjøre det senest på mandag.

_____________________________________


Årsmøte

Datoen for årsmøte er satt til 26/3-2015

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 10 mars.


Innkalling til årsmøte

 

Gjøvik og Toten Kajakklubb innkaller med dette til årsmøte på Osbakken Kafe torsdag 26. mars kl 1900.

 

Vi starter med en middag (klubben spanderer middag, ev drikke må betales av den enkelte).

Bindene påmelding til middag til Geir Vang

 

Etter middagen starter årsmøtet

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil gjøres tilgjengelig

for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst

én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, dvs ha betalt medlemskontigent.

For å forsikre oss om at alle medlemmer får anledning til dette før årsmøtet vil det bli sendt ut

et Padlevenner med en innbetalingsgiro.

 


(1) Årsmøtet skal :

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlem og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Etter møtet vil det bli en enkel servering og diskusjon om klubbens aktiviteter og annet som er av interesse.

Hvis tiden strekker til vil det bli vist bilder, eventuelt video.

______________________________________

Da fortsetter padlesesongen 2014


Padlingen begynner kl 1830 ut august,

så vær ute i god tid.

I september begynner det gradvis tidligere.19.8.     Kapp

26.8.     Skumsjøen

2.9.       Biri bruk (rett sør for Mjøsbrua). Begynner kl 1800

9.9        Kapp. Begynner kl 1800

16.9.     Skumsjøen. Begynner kl 1800

23.9.     Gjøvik. Begynner kl 1730

30.9.     Kapp. Begynner kl 1730

7.10.     Skumsjøen, måneskinnstur møte kl 20.

14.10.   Gjøvik, Begynner kl 17006.mai    Kapp

13.mai Gjøvik

20.mai  Skumsjøen

27.mai  Evjua    middag ?

3.juni    Kapp

10.juni  Gjøvik

17.juni  Skumsjøen

24.juni  Trevatn   grilling

 

Ta med tørt tøy og håndkle.

Enkelte dager vil vi trene kameratredning, selvredning.

Da deler vi opp i to grupper.

En som vil trene redning og en som bare vil padle.  

____________________________________

Innkalling til dugnad


I sammarbeid med båtforeningen på Kapp blir det dugnad ved Melkefabrikken på Kapp lørdag 26 april og lørdag 3 mai fra kl 1000. Vi er så heldige at vi har fått to flyteelementer til å koble på flytebrygga og en del materialer. Møt opp med mat og drikke, godt humør og litt verktøy


Ev spørsmål kan rettes til Geir på tlf 977 35 259

_____________________________________


Grunnkurs Havkajakk


Klubben vil også i år arrangere grunnkurs Havkajakk

Datoen blir 14-15/6

Følg med på hjemmesiden for mer info og påmelding

__________________________________________


Årets siste tirsdagspadling gjennomført.

Nå på tirsdag var det 12 padlere som stilte opp i strålende vær for klubbens siste tirsdagspadling for i år.

Det ble en hyggelig tur sørover fra Gjøvik. Turen gikk i rolig tempo med mye hyggelig prat før vi tok en liten pause før returen. Det rakk å bli ganske mørkt før vi var tilbake. Takk for følget i år :-)Følg med på hjemmesiden for dato for bassengpadling 

_________________________________________

Da var høstens første tirsdagspadling unnagjort.

22 padlere ( 1 i kano :-) møte opp i strålende vær på Skumsjøen.

Det var en lettere blanding av nye og gamle padlere som hadde

en hyggelig tur.

Det er bare å følge med på aktivitetskalenderen og møte opp.

De som vil låne klubbens utstyr må ringe John Olav senest på mandag ( se tlf-nr i aktivitetskalenderen)

____________________________________


Tirsdagspadlingene starter opp igjen

tirdag 20 aug kl 1830.

Vi starter opp  på Skumsjøen 20. aug og

forsetter på følgende steder og datoer:

27. aug Kapp kl 1830

03. sept Gjøvik kl 1800

10. sept Biri Bruk (rett sør for Mjøsbrua) kl 1800

17. sept Skumsjøen, nb måneskinstur kl 2000

24. sept Kapp kl 1730

01. okt Gjøvik kl 1730


Følg med på aktivitetskalenderen for detaljer og tider

I og med at det begynner å bli tidligere mørkt så ta gjerne med en lykt

___________________________________


Siste padling før sommerferien

Nå på tirsdag  25. juni er det siste padling før sommerferien. Møt opp en time før vanlig, dvs kl 1730. Ta med grillmat og drikke og  ta en middag i det fri på velparken ved Trevann :-)

Etter vi har spist tenkte  vi at vi ikke skulle padle en vanlig tur, men heller prøve litt forskjellige kajakk, og eventuelt trene litt på forskjellige redningsteknikker eller annen morro :-)


Hvis det er noen som skal låne kajakk så må dere ringe til Jørn på tlf  9074 2230 da John Olav er på ferie

__________________________________Årets andre tirsdagspadling ble gjennomført fra det gamle ferjeleiet på Gjøvik.

Det var 10 padlere som stilte opp,

deriblant flere nye :-)

Selv om det kan være litt kaldt i vannet er det

godt å komme i gang med padlingen igjen.

Hvis det er godt og varmt i været har vi tenkt å

gå i land for en kopp kaffe og en prat om

hvor og hvordan vi skal padle.

Bli med å bestem hvor og hvordan.

Følg med på aktivitetskalenderen og møt opp på tirsdagspadlingene :-D

Se flere bilder i fotogalleriet


Grunnkurs i padling

Klubben arrangerer grunnkurs i helgen 5.-6. september 2020.

Dette foregår på Kapp, bak Melkefabrikken.

Se under aktivitetskalender og kurs for mer informasjon og påmelding.Hei alle medlemmer!!


Lørdag 1.august arrangeres Eina Triathlon. Dette er et veldedig idrettsarrangement, der inntektene går til Kreftsaken.


I denne forbindelsen har vi i klubben blitt spurt om å delta på svømme etappen, som støttemannskap.

Vår oppgave blir å observere de som svømmer, og bistå hvis nødvendig (det er også hjelpebåter tilstede)


Vi trenger 10-15 padlere denne dagen.


Krav til padlere er:

- Grunnkurs Hav

- Egen kajakk og utstyr

- Behersker egenredning og kameratredning godt


Oppmøte senest kl 09.00 (de som blir med får mer utfyllende informasjon)


Vil du være med?


Send SMS til Leder Hans Nordby, 952 78 949, innen fredag 31.juli kl 17.00

Teknikk Workshop søndag 28.juni 2020 

på Kapp


Dette er et medlemskurs for deg som har grunnkurs, og vil repetere teknikken i grunnkurset.

Du bør ha litt padleerfaring fra før for å ha god nytte av kurset.

Mer utfyllende informasjon kommer på e-post etter mottatt påmelding.


Pris 200,-


For påmelding, trykk her 


Påmelding innen fredag 26.juni kl 17:00
Grunnkurs i padling

Klubben arrangerer grunnkurs i helgen 13-14. juni 2020.

Dette foregår på Kapp, bak Melkefabrikken.

Se under aktivitetskalender og kurs for mer informasjon og påmelding.