Gjøvik og Toten kajakklubb

Medlem av Norges Padleforbund

Sikkerhetsinformasjon for Gjøvik og Toten kajakklubb


Her vil det komme regler for organisering av tirsdagspadlinger og andre arrangementer i regi av klubben, utlån av kajakker og annen relevant informasjon.

Siden dette er nytt for oss så er vi takknemlig for tilbakemeldinger om forbedringer. Send disse til Trond Glesaaen.


Tirsdagspadling:

En persom fra styret eller en aktivitesleder vil være ansvarlig for tirsdagspadlingen. Hvis ingen fra styret eller en aktivitetsleder kommer blir tirsdagspadlingen avlyst. Ansvarlig vil vurdere forholdene for padling, utstyret og kunnskapsnivået til padlerene, og vil ut fra det vurdere hvordan padlingen skal gjennomføres. Alle som skal være med plikter å rette seg etter den ansvarlige.


NØDVENDIG SIKKERHETSUTSTYR PÅ TUR:


Redningsvest. SKAL brukes på alle klubbens arrangementer

Padleåre, ev med årestrikk/tau

Årepose (fast eller oppblåsbar)

Pumpe (ev øsekar)

Lys (markeringslys) i den mørke årstiden

Telefon i vanntett pose


Greit å ha utstyr

Vanntette pakkposer

Kartmappe og kompass

Nødbluss

Slepetau

Padlevotter/hansker

NØDTELEFON: 113

NØDTELEFON TIL KYSTRADIOEN: 120 De kan sette over samtalen til radio (kanal 16) slik at man kan snakke med båter i området


Kurs:


Introkurs: For kursets innhold; se denne linken. Introkursets varighet er ca 3 timer hvis det er et passe stort antall kursdeltagere (5 til 8 stykker), og vil kunne gjennomføres som en del av en tirsdagspadling


Grunnkurs: For kursets innhold; se denne linken. Kursets varighet er ca 16 timer og kan gjennomføres som en helgetur, med eller uten overnatting, eller spredd over 4 kvelder. Dette kurset inneholder også alle elementene i Introkurset.Utlån av kajakker:


Kajakker kan bare lånes ut til klubbens medlemmer. Ikke-medlemmer kan kun få låne kajakk på klubbens tirsdagspadlinger og andre klubbarrangementer.Følgende skjema må fylles ut ved lån (materialforvalter har skjema):


Utlån av utstyr:


Navn ________________________________ Dato:_______


Har lånt følgende utstyr:


Hva     

Ant

Merknad   

     Returnert             

dato

Kajakk:       

Åre:   

Trekk: 

Vest:   

Annet: 


Låner må melde fra til materiallforvalter hvis det er feil på utstyret (både før og etter utlån).


Har VÅTT KORT grad:___________

Hvis ikke, fyll ut egenmelding under.


EGENMELDING

Navn: ________________________________ Dato:_______

Sett kryss foran passende utsagn.


￿ Jeg bekrefter herved at jeg har padleerfaring som dekker kravene som dekkes i

introduksjonskurset.


￿ Jeg bekrefter herved at jeg har padleerfaring som dekker kravene som dekkes i

grunnkurs havpadling._____________________________

Underskrift