Styret


Leder: Hans Nordby, 952 78 949

leder@gogtkajakk.net


Nestleder/Kasserer: Tonje Pedersen, 481 72 450

leder@gogtkajakk.net


Styremedlem/Sekretær:John Olav Ringelien, 952 45 912

j-ringel@online.no


Styremedlem: Grethe Klokkersveen, 957 93 306


Styremedlem: Hilde S. Nakken, 932 34 757Vara til styret: Mona Bakløkken Øverstad, 971 09 656

--------------------------------------------------------------------------------


Kontrollutvalg:

Medlem Tor Harald Pedersen til 2021

Medlem Jostein Lundgaard til 2022

Vara Jørn Engelien til 2022


Valgkomite:

Leder Trond Brønstad til 2022

Medlem Odd Perry Søvik til 2022

Medlem Vidar Ormestøyl til 2022

Vara Hanne Gosvig til 2022


Materialforv: John Olav Ringelien, 952 45 912


Gjøvik og Toten kajakklubb

Medlem av Norges Padleforbund